Advertisements


tranchera

Searched for tranchera in the dictionary.
English: carve

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

tranchera Swedish

Englishcarve

tranche French

Swedishskiva

trencher English

Swedishskärbräde

trance English

Swedishdvala, trans

truncheon English

Swedishbatong, knölpåk

transfer English

Germanhinüberbringen, transferieren, umsteigen
Swedishflytta över, förflyttning, befordra, byta, omplacera, överföra, överlåta, överlåtelse, förflytta

transport English

Swedishbefordra, transportera, förflytta, forsla

transept English

Swedishtvärskepp i kyrka

tyrannisera Swedish

Englishtyrannize over, bully

transient English

Swedishflyktig, förgänglig

transpirera Swedish

Englishperspire

transponera Swedish

Englishtranspose

trenchant English

Swedishkraftfull

trench English

Swedishskyttegrav, dike, löpgrav, grav

transform English

Swedishförändra, förvandla, omvandla

transpire English

Swedishavdunsta, sippra ut, flyta ut, passera

tramcar English

Swedishspårvagn

transport Swedish

Englishtransportation, carriage, conveyance, forwarding, transit
Germandie Fuhre
Russianтранспорт

transcend English

Swedishöverskrida, överträffa

tranquila Spanish

Swedishlugn


A maximum of 20 results are shown.