weird

Searched for weird in the dictionary.
German: seltsam, komisch, Swedish: konstig, hemsk, kuslig, underlig, knäppt, konstigt, knepig, främmande, knäpp, spöklik, märkligt, underligt

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

weird English

Germanseltsam, komisch
Swedishkonstig, hemsk, kuslig, underlig, knäppt, konstigt, knepig, främmande, knäpp, spöklik, märkligt, underligt

weirdo English

Swedishkonstig typ, knäppskalle

wird German

Swedishblir

ward English

Swedishavdelning, sjukhus, myndling, sal, skyddsling, sjukhusavdelning, distrikt, rum, förmyndarskap, omyndig person, parad, inrikte, urtag, fängelseavdelning, vaktmanskap, garde, avvärja, parera, avvända, avstyra, hålla på avstånd, lägga in, härbärgera, vaka över, skydda, värja

wert German

Englishworth

werde German

Englishwill

word English

GermanDatenwort, Wort
Italianparola
Spanishla palabra
Swedishord, glosa

wart English

GermanWarze
Swedishvårta

wearied English

Swedishuttröttad

write English

Germanaufschreiben, beschreiben, schreibe, schreiben, schreibt, verfassen
Swedishskriva, skriv, författa

wurde German

Swedishblev

Wert German

Englishworth

wort English

Swedishvört

würde German

Englishwould
Swedishskulle

wordy English

Swedishordrik

writ English

Swedishskrivelse, stämning

worried Swedish

Englishorolig

whorth English

Swedishvärd

warte German

Swedishvänta

Wort German

Englishword
Finnishsana
Norwegianord
Croatianriječ


A maximum of 20 results are shown.