wort

Searched for wort in the dictionary.
Swedish: vört

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

wort English

Swedishvört

wert German

Englishworth

wart English

GermanWarze
Swedishvårta

word English

GermanDatenwort, Wort
Italianparola
Spanishla palabra
Swedishord, glosa

worth English

GermanWert, wert
Swedishvärd, värde, värt

Wort German

Englishword
Finnishsana
Norwegianord
Croatianriječ

wird German

Swedishblir

writ English

Swedishskrivelse, stämning

ward English

Swedishavdelning, sjukhus, myndling, sal, skyddsling, sjukhusavdelning, distrikt, rum, förmyndarskap, omyndig person, parad, inrikte, urtag, fängelseavdelning, vaktmanskap, garde, avvärja, parera, avvända, avstyra, hålla på avstånd, lägga in, härbärgera, vaka över, skydda, värja

worthy English

Swedishutmärkt, värdig

Wert German

Englishworth

whorth English

Swedishvärd

wordy English

Swedishordrik

warte German

Swedishvänta

wrath English

Swedishvrede, ilska

werde German

Englishwill

wrote English

Germanmitteilte, schrieb
Swedishskrev

wroth English

Swedishond, vred

wurde German

Swedishblev

write English

Germanaufschreiben, beschreiben, schreibe, schreiben, schreibt, verfassen
Swedishskriva, skriv, författa


A maximum of 20 results are shown.