wrath

Searched for wrath in the dictionary.
Swedish: vrede, ilska

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

wrath English

Swedishvrede, ilska

wraith English

Swedishvålnad

wroth English

Swedishond, vred

wreath English

Swedishkrans

writ English

Swedishskrivelse, stämning

wrote English

Germanmitteilte, schrieb
Swedishskrev

writhe English

Swedishvrida sig, plågas

worth English

GermanWert, wert
Swedishvärd, värde, värt

write English

Germanaufschreiben, beschreiben, schreibe, schreiben, schreibt, verfassen
Swedishskriva, skriv, författa

wreathe English

Swedishbekransa

worthy English

Swedishutmärkt, värdig

warte German

Swedishvänta

wert German

Englishworth

wort English

Swedishvört

ward English

Swedishavdelning, sjukhus, myndling, sal, skyddsling, sjukhusavdelning, distrikt, rum, förmyndarskap, omyndig person, parad, inrikte, urtag, fängelseavdelning, vaktmanskap, garde, avvärja, parera, avvända, avstyra, hålla på avstånd, lägga in, härbärgera, vaka över, skydda, värja

whorth English

Swedishvärd

wart English

GermanWarze
Swedishvårta

werde German

Englishwill

wordy English

Swedishordrik

word English

GermanDatenwort, Wort
Italianparola
Spanishla palabra
Swedishord, glosa


A maximum of 20 results are shown.