wurde

Searched for wurde in the dictionary.
Swedish: blev

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

wurde German

Swedishblev

werde German

Englishwill

warte German

Swedishvänta

ward English

Swedishavdelning, sjukhus, myndling, sal, skyddsling, sjukhusavdelning, distrikt, rum, förmyndarskap, omyndig person, parad, inrikte, urtag, fängelseavdelning, vaktmanskap, garde, avvärja, parera, avvända, avstyra, hålla på avstånd, lägga in, härbärgera, vaka över, skydda, värja

word English

GermanDatenwort, Wort
Italianparola
Spanishla palabra
Swedishord, glosa

wird German

Swedishblir

würde German

Englishwould
Swedishskulle

wordy English

Swedishordrik

wort English

Swedishvört

wart English

GermanWarze
Swedishvårta

writ English

Swedishskrivelse, stämning

wrote English

Germanmitteilte, schrieb
Swedishskrev

Würde German

Englishabbacy

weirdo English

Swedishkonstig typ, knäppskalle

worth English

GermanWert, wert
Swedishvärd, värde, värt

write English

Germanaufschreiben, beschreiben, schreibe, schreiben, schreibt, verfassen
Swedishskriva, skriv, författa

wert German

Englishworth

weird English

Germanseltsam, komisch
Swedishkonstig, hemsk, kuslig, underlig, knäppt, konstigt, knepig, främmande, knäpp, spöklik, märkligt, underligt

Wort German

Englishword
Finnishsana
Norwegianord
Croatianriječ

Wert German

Englishworth


A maximum of 20 results are shown.