English dictionary - n - nä

 
när den stannar Swedishas it stops