Engelske ord

The exercise was created 2020-03-20 by Hansslang. Question count: 85.
Select questions (85)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • emancipate frigjøre
 • Compliance Ettergivenhet, adlyde
 • abhorrent avskyelig
 • Exert anstrenge
 • vitiate spoil
 • veridical sant
 • compelling overbevisende
 • atrocious fryktelig
 • profundity tankefull
 • ubiquitous allestedsnærværende
 • infer antyde
 • veracity sannferdighet
 • erroneously feilaktig
 • elusive flyktig
 • implore bønnfalle
 • plight vanskelig situasjon
 • conflate blande
 • corroborate underbygge
 • deter avskrekke
 • adherence binding
 • venture travel
 • complacent selvtilfreds
 • ratify sign or give formal consent
 • deluge oversvømmelse
 • antiquated antikvert
 • avarice gjerrighet
 • imbue tilegne
 • ephemeral flyktig
 • efface utslette
 • caprice a sudden and unaccountable change of mood or beahaviour
 • unassailable uangripelig
 • ecclesiastical kirkelig
 • chasm kløft
 • disclose avsløre
 • endow velsigne
 • tenuous svak
 • replete full, well stocked
 • immaculate plettfri
 • meticulous nøye
 • inadequate utilstrekkelig
 • hinge hengsel
 • ailment a minor illness
 • lamentation jammer
 • prudent forsvarlig
 • negligible ubetydelig
 • imminent about to happen
 • conundrum gåte
 • plebiscite folkeavstemning
 • emasculate kastrere
 • relish nyte
 • exempt fritatt
 • frivolous fjollete
 • conceited innbilsk
 • fervor inderlighet
 • demarcate avgrense
 • viable levedyktig
 • Obsolete foreldet
 • purport påstå
 • discernible merkbar
 • lethargy apati
 • dormant sovende
 • misnomer misvisende
 • appalled forskrekket
 • perishable forgjengelig
 • submissive samarbeidsvillig
 • evict kaste ut
 • recalcitrant trassig
 • expulsion utvisning
 • edify oppbygge
 • scrooge gjerrig
 • calamity ulykke
 • incorrigible uforbederlig
 • recede svinne
 • shrewd skarp
 • carcinogen kreftfremkallende
 • repercussion konsekvens
 • inextricably uløselig
 • exuberant strømmende
 • liability ansvar
 • atrophy degenerere
 • epithet tilnavn
 • wrought smidd
 • interminable uendelig
 • expedient hensiktsmessig
 • infer antyde

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelske-ord.9525814.html

Share