δρύπη

Nach δρύπη im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

druif Niederländisch

Tschechischhroznové víno
Dänischdrue
Englischgrape
Finnischviinirypäle
Französischraisin
DeutschTraube
Griechischσταφύλι
Ungarischszőlő
Italienischuva
Lettischvīnoga
Polnischwinogrona
Portugiesischuva
Slowenischgrozdje
Spanischuva
Schwedischdruva

druva Schwedisch

Tschechischhroznové víno
Dänischdrue
Niederländischdruif
Englischgrape
Finnischviinirypäle
Französischraisin
DeutschTraube
Griechischσταφύλι
Ungarischszőlő
Italienischuva
Lateinuva
Lettischvīnoga
Polnischwinogrona
Portugiesischuva
Slowenischgrozdje
Spanischuva

drip Englisch

Schwedischdroppa

drop Englisch

Schwedischfalla, släppa, tappa, stupa, droppa, droppe, ramla, lägga ned, fall, förlora höjd, spola, peta, hovböld, slänga i

drypa Schwedisch

Englischtrickle

drape Englisch

Schwedischdrapera, klä

dry up Englisch

Schwedischtorka

dra upp Schwedisch

Englischwrinkel, hunch, hoist, pull out, unzip, pull up

derby Englisch

Schwedischderby, plommonstop

drab Englisch

Schwedischtrist, tråkig, dyster

droop Englisch

Schwedischsloka, hänga ned, hänga

drive Englisch

Schwedischköra, infart, bringa, åktur, körning, uppfart, drivkraft, kör, infartsväg

drove Englisch

Schwedischkörde, drev

drób Polnisch

Tschechischdrůbež
Dänischfjerkræ
Niederländischpluimvee
Englischpoultry
Finnischsiipikarja
Französischvolaille
DeutschGeflügel
Griechischπoυλερικά
Ungarischbaromfi
Italienischpollame
LettischĀfrikas Attīstības banka
Portugiesischaves de capoeira
Slowenischperutnina
Spanischave de corral
Schwedischfjäderfä

dräpa Schwedisch

Englischslay
Spanischmatar

driv- Schwedisch

Englischmotive

derby Schwedisch

Englischderby

drab Dänisch

Tschechischvražda
Niederländischdoodslag
Englischhomicide
Finnischhenkirikos
Französischhomicide
DeutschTötung
Griechischαvθρωπoκτovία
Ungarischemberölés
Italienischomicidio
Lettischnonāvēšana
Polnischzabójstwo
Portugiesischhomicídio
Slowenischumor
Spanischhomicidio
Schwedischdråp

drevo Slowenisch

Tschechischstrom
Dänischtræ (plante)
Niederländischboom
Englischtree
Finnischpuu
Französischarbre
DeutschBaum
Griechischδέvδρo
Ungarischfa
Italienischalbero
Lettischkoks
Polnischdrzewo
Portugiesischárvore
Spanischárbol
Schwedischträd

droppe Schwedisch

Englischdroplet, bead, drop, dribble, dash
Deutschder Tropfen
Lateingutta
Kroatischkáp


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.