θάλασσα

Nach θάλασσα im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

talas Schwedisch

Englischis spoken, are spoken

the less Englisch

Schwedischdesto mindre

talis Latein

Schwedischsådan

tallish Englisch

Schwedischganska lång

talks Englisch

Schwedischsamtalar

talicska Ungarisch

Englischwheelbarrow

talus Latein

Schwedischsprångben

talous Finnisch

Tschechischhospodářství
Dänischøkonomi
Niederländischeconomie
Englischeconomy
Französischéconomie
DeutschWirtschaft
Griechischoικovoμία
Ungarischgazdaság
Italienischeconomia
Lettischekonomika
Polnischgospodarka
Portugiesischeconomia
Slowenischgospodarstvo
Spanischeconomía
Schwedischekonomi

telakka Finnisch

Schwedischdocknings station

tuhlaus Finnisch

Tschechischplýtvání
Dänischspild
Niederländischverspilling
Englischwastage
Französischgaspillage
DeutschVerschwendung
Griechischσπατάλη
Ungarischpazarlás
Italienischsperpero
Lettischatliekas
Polnischmarnotrawstwo
Portugiesischdesperdício
Slowenischpotratna poraba
Spanischdespilfarro
Schwedischsvinn

ta loss Schwedisch

Englischdetach
Deutschabbinden, ablösen

talja Schwedisch

Englischpulley, tackle

tillaga Schwedisch

Englischcook
Lateincoquere

tell us Englisch

Schwedischberätta för oss

tools Englisch

Schwedischarbetsredskap, redskap, verktyg

teologia Italienisch

Tschechischteologie
Dänischteologi
Niederländischtheologie
Englischtheology
Finnischteologia
Französischthéologie
DeutschTheologie
Griechischθεoλoγία
Ungarischteológia
Lettischteoloģija
Polnischteologia
Portugiesischteologia
Slowenischteologija
Spanischteología
Schwedischteologi

tulos Finnisch

Englischresult

tells Englisch

Spanischdice
Schwedischberättar

talkie Englisch

Schwedischljudfilm

tillage Englisch

Schwedischodling


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.