ablösen

Searched for ablösen in the dictionary.
Swedish: lossa, ta loss, ta av, avlösa, byta av, inlösa, betala

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ablösen German

Swedishlossa, ta loss, ta av, avlösa, byta av, inlösa, betala

ablassen German

Swedishsläppa ut, tömma, dra av

auflösen German

Norwegianoppløse

ablesen German

Swedishläsa innantill, avläsa, läsa av, plocka av, plocka bort

ableisten German

Swedishfullgöra

ablocken German

Swedishblockera, förhindra

abblasen German

Swedishblåsa ut, avblåsa, inställa, ställa in

avlägsen Swedish

Englishremote, removed, distant, faraway, far-away, far
Frenchlointain
Germanentfernt, abgelegen
Spanishremoto, lejano

ablegen German

Englishstore
Finnishsuorittaa
Swedishlägga ifrån sig, lägg ned, lägga undan, sätta in, ta av sig, lägga av, lägga bort, sluta med, arkivera, sätta in i pärmar, lägga ut

ablecken German

Swedishslicka av

avlösa Swedish

Englishrelieve, replace
Germanablösen

abfliegen German

Englishtakeoff, departing
Swedishflyga bort, flyga iväg, starta, lätta, lyfta, flyga ut

ablest English

Germanfähigst

ablagern German

Swedishavlagra, avsätta, lagra, förvara, deponera

avlösning Swedish

Englishreplacement

abholzen German

Swedishavverka, hugga ner, kalhugga

avlägset Swedish

Englishremotely, distant

aublagen German

Swedishluta av

ableugnen German

Swedishförneka, bestrida

avblåsa Swedish

Englishcall off
Germanabblasen


A maximum of 20 results are shown.