φώκια

Nach φώκια im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

fika Schwedisch

Französischgoûter

foka Polnisch

Tschechischtuleň
Dänischsæl
Niederländischzeehond
Englischseal
Finnischhylje
Französischphoque
DeutschRobbe
Griechischφώκια
Ungarischfóka
Italienischfoca
Lettischronis
Portugiesischfoca
Slowenischtjulenj
Spanischfoca
Schwedischsäl

fix Englisch

Schwedischfästa, fixera, laga, bota, fixa, ordna, bestämma, fastställa, knipa, lösning, se om, se till, skaffa

fois Französisch

Schwedischgång

foca Portugiesisch

Tschechischtuleň
Dänischsæl
Niederländischzeehond
Englischseal
Finnischhylje
Französischphoque
DeutschRobbe
Griechischφώκια
Ungarischfóka
Italienischfoca
Lettischronis
Polnischfoka
Slowenischtjulenj
Spanischfoca
Schwedischsäl

fisa Schwedisch

Englischfart

foca Italienisch

Tschechischtuleň
Dänischsæl
Niederländischzeehond
Englischseal
Finnischhylje
Französischphoque
DeutschRobbe
Griechischφώκια
Ungarischfóka
Lettischronis
Polnischfoka
Portugiesischfoca
Slowenischtjulenj
Spanischfoca
Schwedischsäl

fig Englisch

Schwedischfikon

faksi Finnisch

Tschechischtelefax
Dänischtelefax
Niederländischfax
Englischfacsimile
Französischtélécopie
DeutschTelekopie
Griechischτηλεαvτιγραφή
Ungarischtelefax
Italienischtelecopia
Lettischfaksimils
Polnischtelefaks
Portugiesischfax
Slowenischtelefaks
Spanischtelefax
Schwedischtelefax

föga Schwedisch

Englischlittle
Lateinparum

fascia Englisch

Schwedischbutiksskylt

fake Englisch

Schwedischfejka, simulera, falska, oäkta, falsk, inte äkta, hitta på, förfalskad

foga Schwedisch

Dänischføje
Englischjoin, attach

fuga Italienisch

Schwedischflykt

fecha Spanisch

Schwedischdatum

fóka Ungarisch

Tschechischtuleň
Dänischsæl
Niederländischzeehond
Englischseal
Finnischhylje
Französischphoque
DeutschRobbe
Griechischφώκια
Italienischfoca
Lettischronis
Polnischfoka
Portugiesischfoca
Slowenischtjulenj
Spanischfoca
Schwedischsäl

faca Portugiesisch

Englischknife

fossa Latein

Schwedischgrop (långsträckt), djup grop

fascia Latein

Schwedischbindvävshinna omkring muskel, bindvävshinna för muskel

fixa Schwedisch

Englischhobble, fix, nobble, rig, sort out
Französischzigouiller
Spanischarreglar, fijar


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.

Advertisements