Ablage

Searched for Ablage in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

Ablage German

Englishtray, shelf
Swedishförvaringsplats, förvaringsställe, förvaring, arkivering

ablaze English

Germanin Flammen
Swedishi lågor

ablegen German

Englishstore
Finnishsuorittaa
Swedishlägga ifrån sig, lägg ned, lägga undan, sätta in, ta av sig, lägga av, lägga bort, sluta med, arkivera, sätta in i pärmar, lägga ut

aublagen German

Swedishluta av

ablagern German

Swedishavlagra, avsätta, lagra, förvara, deponera

avlagd Swedish

Englishdisused

abblasen German

Swedishblåsa ut, avblåsa, inställa, ställa in

ablest English

Germanfähigst

a place English

Frenchun site, un endroit

avlagra Swedish

Englishdeposit in layers
Germanablagern

Auflage German

Englishedition

Ablass German

Swedishavlopp, avlat

ablesen German

Swedishläsa innantill, avläsa, läsa av, plocka av, plocka bort

ablassen German

Swedishsläppa ut, tömma, dra av

Ableger German

Swedishavläggare, stickling, ympkvist, telning, avkomma

ablocken German

Swedishblockera, förhindra

applause English

GermanApplaus
Swedishapplåd, applåderar

abfliegen German

Englishtakeoff, departing
Swedishflyga bort, flyga iväg, starta, lätta, lyfta, flyga ut

aufblasen German

Englishinflate

Auflagen German

Englisheditions


A maximum of 20 results are shown.