ablagern

Searched for ablagern in the dictionary.
Swedish: avlagra, avsätta, lagra, förvara, deponera

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ablagern German

Swedishavlagra, avsätta, lagra, förvara, deponera

ablegen German

Englishstore
Finnishsuorittaa
Swedishlägga ifrån sig, lägg ned, lägga undan, sätta in, ta av sig, lägga av, lägga bort, sluta med, arkivera, sätta in i pärmar, lägga ut

aublagen German

Swedishluta av

abblasen German

Swedishblåsa ut, avblåsa, inställa, ställa in

Ablagerung German

Englishdeposit
Swedishlagring, avlagring, sediment, förvaring, deponering

ablassen German

Swedishsläppa ut, tömma, dra av

ablaze English

Germanin Flammen
Swedishi lågor

avlagra Swedish

Englishdeposit in layers
Germanablagern

Ableger German

Swedishavläggare, stickling, ympkvist, telning, avkomma

ablesen German

Swedishläsa innantill, avläsa, läsa av, plocka av, plocka bort

Ablage German

Englishtray, shelf
Swedishförvaringsplats, förvaringsställe, förvaring, arkivering

avlagd Swedish

Englishdisused

ablecken German

Swedishslicka av

ablocken German

Swedishblockera, förhindra

auflegen German

Englishapply
Swedishlägga på

ableugnen German

Swedishförneka, bestrida

ablösen German

Swedishlossa, ta loss, ta av, avlösa, byta av, inlösa, betala

abfliegen German

Englishtakeoff, departing
Swedishflyga bort, flyga iväg, starta, lätta, lyfta, flyga ut

affliger French

Swedishbedröva, plåga, göra ledsen

avlagring Swedish

Englishdeposit, residuum, sediment
GermanAblagerung
Swedishsediment


A maximum of 20 results are shown.