abhaken

Searched for abhaken in the dictionary.
Swedish: haka av, haka loss, häkta av, häkta loss, pricka av, sätta en kråka för

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abhaken German

Swedishhaka av, haka loss, häkta av, häkta loss, pricka av, sätta en kråka för

abhacken German

Swedishhacka av, hugga av

abgehen German

Swedish, avgå, avsändas, lämna, gå ut, göra sorti, vika av, ta av, svänga, gå av, gå bort, lossna, avlöpa, avpatrullera, kontrollera, inspektera

abiogen Swedish

Englishabiogenous

absinken German

Englishfall

absehen German

Englishlook away

abfassen German

Swedishavfatta, sätta upp, upprätta, formulera, utforma

avhuggen Swedish

Germanabgehackt

abkanzeln German

Swedishläxa upp, ge en avhyvling

abbuchen German

Swedishdebitera ett konto

abbiegen German

Swedishsvänga, vika av, böja av, böja, avstyra, förhindra, avvärja

absent English

Germanabwesend
Spanishausente
Swedishfrånvarande

abknicken German

Swedishbryta av

absenden German

Englishpost

abasing English

Germanerniedrigend

abwägen German

Englishconsider
Swedishväga, avväga

abwesend German

Englishabsent
Swedishfrånvarande, borta, tankspridd

abknallen German

Swedishskjuta ner, knäppa

abziehen German

Swedishdra ifrån, ta av, dra av, ta bort, dra bort, ta av skalet på, ta ur, subtrahera, reda av, göra avdrag av, göra kopior, slipa, vässa, trycka av, osäkra, armera, avtåga, ge sig av, flyga bort, dra ut

absent French

Swedishfrånvarande, borta


A maximum of 20 results are shown.