Advertisements


abklingen

Searched for abklingen in the dictionary.
Swedish: förklinga, klinga av, tona bort, avta, gå ner, lägga sig

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abklingen German

Swedishförklinga, klinga av, tona bort, avta, gå ner, lägga sig

avklinga Swedish

Englishwear off

avkylningen Swedish

Germandie Abkühlung

abklopfen German

Swedishknacka av, knacka bort, borsta av, borsta bort, kolla upp, granska, undersöka genom knackning

abgelegen German

Swedishavlägsen, avsides belägen, isolerad

abgleichen German

Englishjustify

avslagen Swedish

Englishflat
Germanabgestanden

avklingning Swedish

Englishdecay

abwiegeln German

Swedishlugna, lugna ned

avvecklingen Swedish

Germander Abbau, die Abwicklung, die Abwickelung

avsliten Swedish

Germanabgerissen

abseilen German

Englishrope

abklappern German

Swedishleta runt

aufklären German

Englishclear, solve

abzahlen German

Swedishbetala av

avslaget Swedish

Germanabgestanden

abgelaufen German

Swedishutgången

avkylning Swedish

Englishchilling, cooling, refrigeration
GermanAbkühlung

abzählen German

Englishcount
Swedishräkna av, räkna ifrån, räkna upp, räkna, räkna en och en, räkna ett och ett, räkna ut

abwickeln German

Englishhandle, conduct, undertake, operate
Swedishnysta av, nysta upp, linda av, linda upp, veckla av, veckla upp, rulla av rulla upp, genomfröra, avsluta, slutföra, avveckla, likvidera


A maximum of 20 results are shown.