abklingen

Nach abklingen im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: förklinga, klinga av, tona bort, avta, gå ner, lägga sig

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abklingen Deutsch

Schwedischförklinga, klinga av, tona bort, avta, gå ner, lägga sig

avklinga Schwedisch

Englischwear off

avkylningen Schwedisch

Deutschdie Abkühlung

abklopfen Deutsch

Schwedischknacka av, knacka bort, borsta av, borsta bort, kolla upp, granska, undersöka genom knackning

abgelegen Deutsch

Schwedischavlägsen, avsides belägen, isolerad

abgleichen Deutsch

Englischjustify

avslagen Schwedisch

Englischflat
Deutschabgestanden

avklingning Schwedisch

Englischdecay

abwiegeln Deutsch

Schwedischlugna, lugna ned

avvecklingen Schwedisch

Deutschder Abbau, die Abwicklung, die Abwickelung

avsliten Schwedisch

Deutschabgerissen

abseilen Deutsch

Englischrope

abklappern Deutsch

Schwedischleta runt

aufklären Deutsch

Englischclear, solve

abzahlen Deutsch

Schwedischbetala av

avslaget Schwedisch

Deutschabgestanden

abgelaufen Deutsch

Schwedischutgången

avkylning Schwedisch

Englischchilling, cooling, refrigeration
DeutschAbkühlung

abzählen Deutsch

Englischcount
Schwedischräkna av, räkna ifrån, räkna upp, räkna, räkna en och en, räkna ett och ett, räkna ut

abwickeln Deutsch

Englischhandle, conduct, undertake, operate
Schwedischnysta av, nysta upp, linda av, linda upp, veckla av, veckla upp, rulla av rulla upp, genomfröra, avsluta, slutföra, avveckla, likvidera


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.