solve

Searched for solve in the dictionary.
German: lösen, aufklären, Swedish: lösa, tyda, klara upp, finna en utväg ur, klara

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

solve English

Germanlösen, aufklären
Swedishlösa, tyda, klara upp, finna en utväg ur, klara

salve Italian

Swedishhej

salve Latin

Swedishhej, god dag, var hälsad

selv Norwegian

Germanselbst

slave English

Swedishslav

salvo English

Swedishsalva, skott-

selva Spanish

Swedishurskog, skog, djungel

salvo Spanish

Swedishutom

selbe German

Norwegiansamme

shelve English

Swedishställa på hyllorna, lägga på hyllan, slutta, skrinlägga, ställa på framtiden, bordlägga

salva Latin

Swedishsäker, laglig, ordentlig, grundlig

salva Swedish

Englishvolley, salvo, ointment
Croatianmást
Spanishpomada, la pomada

salvia Swedish

Englishsalvia

slap Danish

Swedishslapp

slob English

Swedishdrummel, klantskalle, klåpare, klant, fårskalle

saliva English

Swedishspott, saliv

sulfa English

GermanSulfa

slap English

Swedishsmälla till, ge en klatsch, slag, smäll, slå, daska, smälla, klippa till, smattra, klatcha till, dänga till, klatscha till

slop English

Swedishtunt blask, arbetsrock, overall, utspillt vatten

sylph English

Swedishsylfid


A maximum of 20 results are shown.