ablegen

Sökte efter ablegen i ordboken.
engelska: store, svenska: lägga ifrån sig, lägg ned, lägga undan, sätta in, ta av sig, lägga av, lägga bort, sluta med, arkivera, sätta in i pärmar, lägga ut

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ablegen tyska

engelskastore
finskasuorittaa
svenskalägga ifrån sig, lägg ned, lägga undan, sätta in, ta av sig, lägga av, lägga bort, sluta med, arkivera, sätta in i pärmar, lägga ut

ablesen tyska

svenskaläsa innantill, avläsa, läsa av, plocka av, plocka bort

ablagern tyska

svenskaavlagra, avsätta, lagra, förvara, deponera

ableugnen tyska

svenskaförneka, bestrida

aublagen tyska

svenskaluta av

auflegen tyska

engelskaapply
svenskalägga på

Ableger tyska

svenskaavläggare, stickling, ympkvist, telning, avkomma

ablecken tyska

svenskaslicka av

abfliegen tyska

engelskatakeoff, departing
svenskaflyga bort, flyga iväg, starta, lätta, lyfta, flyga ut

ablest engelska

tyskafähigst

ablaze engelska

tyskain Flammen
svenskai lågor

Ablage tyska

engelskatray, shelf
svenskaförvaringsplats, förvaringsställe, förvaring, arkivering

ableisten tyska

svenskafullgöra

abblasen tyska

svenskablåsa ut, avblåsa, inställa, ställa in

ablassen tyska

svenskasläppa ut, tömma, dra av

ablocken tyska

svenskablockera, förhindra

ablösen tyska

svenskalossa, ta loss, ta av, avlösa, byta av, inlösa, betala

abielus estniska

svenskagift

avlagra svenska

engelskadeposit in layers
tyskaablagern

Auflagen tyska

engelskaeditions


Visar maximalt 20 resultat.