ablegen

Searched for ablegen in the dictionary.
English: store, Finnish: suorittaa, Swedish: lägga ifrån sig, lägg ned, lägga undan, sätta in, ta av sig, lägga av, lägga bort, sluta med, arkivera, sätta in i pärmar, lägga ut

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ablegen German

Englishstore
Finnishsuorittaa
Swedishlägga ifrån sig, lägg ned, lägga undan, sätta in, ta av sig, lägga av, lägga bort, sluta med, arkivera, sätta in i pärmar, lägga ut

ablesen German

Swedishläsa innantill, avläsa, läsa av, plocka av, plocka bort

ablagern German

Swedishavlagra, avsätta, lagra, förvara, deponera

ableugnen German

Swedishförneka, bestrida

aublagen German

Swedishluta av

auflegen German

Englishapply
Swedishlägga på

Ableger German

Swedishavläggare, stickling, ympkvist, telning, avkomma

ablecken German

Swedishslicka av

abfliegen German

Englishtakeoff, departing
Swedishflyga bort, flyga iväg, starta, lätta, lyfta, flyga ut

ablest English

Germanfähigst

ablaze English

Germanin Flammen
Swedishi lågor

Ablage German

Englishtray, shelf
Swedishförvaringsplats, förvaringsställe, förvaring, arkivering

ableisten German

Swedishfullgöra

abblasen German

Swedishblåsa ut, avblåsa, inställa, ställa in

ablassen German

Swedishsläppa ut, tömma, dra av

ablocken German

Swedishblockera, förhindra

ablösen German

Swedishlossa, ta loss, ta av, avlösa, byta av, inlösa, betala

abielus Estonian

Swedishgift

avlagra Swedish

Englishdeposit in layers
Germanablagern

Auflagen German

Englisheditions


A maximum of 20 results are shown.