affären

Searched for affären in the dictionary.
English: the shop, German: das Geschäft, das Geschäft -e, der Laden, das Geschhäft, die Angelegenheit, die Affäre, French: le magasin, la boutique, Spanish: la tienda

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

affären Swedish

Englishthe shop
Frenchle magasin, la boutique
Germandas Geschäft, das Geschäft -e, der Laden, das Geschhäft, die Angelegenheit, die Affäre
Italianil negozio
Spanishla tienda

afférent French

Swedishtillhörande

aufhören German

Englishabort, quit, stop
Finnishtauota, päättyä
Norwegianslutte
Swedishsluta

afférente French

Swedishtillhörande

abhören German

Swedishavlyssna, lyssna på, förhöra

abführen German

Swedishföra bort, leda bort, betala, betala in, ha avföring, verka laxerande, ta av, vika av

aufführen German

Englishlist
Swedishuppföra

abfahren German

Englishdepart, leave
Swedishåka iväg, avgå, resa, avresa, åka utför, köra bort, forsla bort, frakta bort, forsla undan, åka slut på, starta, köra igång

Aufwärmen German

Englishwarmup

affront English

Swedishchikan, chikanera, förolämpa

abren Spanish

Swedishde öppnar

abahren German

Dutchvertrekken

abwehren German

Swedishavvärja, parera, slå tillbaka, avstyra, förhindra, slå ifrån sig

affirmer French

Swedishbekräfta, försäkra

avföring Swedish

Englishremoval

aufräumen German

Englishtidy
Norwegianrydde
Swedishröja upp, städa

affirm English

Germanbestaetigen
Swedishbekräfta

affront French

Swedishförolämpning, skymf

apparent English

Germanscheinbar
Swedishpåtaglig, uppenbar, tydligt, synbar, uppenbart

auburn English

Swedishkastanjebrun


A maximum of 20 results are shown.