aliter

Searched for aliter in the dictionary.
Swedish: tvinga att inta sängen, göra sängliggande

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

aliter French

Swedishtvinga att inta sängen, göra sängliggande

alter English

Germanandern
Swedishändra sig, förändra, ändra

alter Latin

Swedishden ene, den andre

alter German

Englishage

altern German

Swedishåldras, bli gammal, lagra

altar English

GermanAltar
Swedishaltare

altier French

Swedishhögmodig

alder English

Swedishal

allaiter French

Swedishamma

aletear Spanish

Germanflattern

Alter German

Finnishvanhuus
Swedishålder, levnadsålder, ålderdom, gamla människor, äldre, åldersgrupp, tidsålder, gubbe

a letter English

Finnishkirje

alterar Spanish

Swedishreta upp

Alters German

Englishages

Altar German

Englishaltar

altura Spanish

Swedishhöjd

altre Italian

Swedishandra

altri Italian

Swedishandra

altra Italian

Swedishannan

altare Swedish

Englishaltar


A maximum of 20 results are shown.