altérer

Searched for altérer in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

alterner French

Swedishväxla (mellan), växla, alternera, turas om

alterar Spanish

Swedishreta upp

altaret Swedish

Germander Altar

alter Latin

Swedishden ene, den andre

altern German

Swedishåldras, bli gammal, lagra

altare Swedish

Englishaltar

altier French

Swedishhögmodig

alter German

Englishage

altérer French

Swedishförsämra, skada, fördärva, förvränga, vanställa, förfalska, förändra, göra törstig

altre Italian

Swedishandra

alter English

Germanandern
Swedishändra sig, förändra, ändra

alternera Swedish

Frenchalterner
Germansich abwechseln

aletear Spanish

Germanflattern

altar English

GermanAltar
Swedishaltare

alder English

Swedishal

altro Italian

Swedishnågot annat, något mer, annan

Alter German

Finnishvanhuus
Swedishålder, levnadsålder, ålderdom, gamla människor, äldre, åldersgrupp, tidsålder, gubbe

altri Italian

Swedishandra

altra Italian

Swedishannan

alter ego English

Swedishalter ego


A maximum of 20 results are shown.