anberaumen

Searched for anberaumen in the dictionary.
Swedish: fastställa, bestämma

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

anberaumen German

Swedishfastställa, bestämma

anbraten German

Swedishbryna, hastigt bryna, bryna lätt

anbrennen German

Swedishtända, tända eld på, sveda, bränna, ta eld, fatta eld, börja brinna, brännas vid

anfragen German

Englishrequest
Swedishgöra förfrågan, höra sig för

anvertrauen German

Swedishanförtro

anfertigen German

Englishmake, prepare
Swedishtillverka, göra

anbringen German

Englishlocate
Swedishsätta upp, sätta fast, placera, anbrina, bli av med, komma hem med, komma hemdragande med, släpa med sig

anbrechen German

Swedishbörja på, börja ta av, bryta, spricka, knäcka, bryta in

anfreunden German

Swedishgöra sig till vän, vänja sig vid

anfrun Swedish

Germandie Ahne

anfeuern German

Englishfire
Swedishelda, uppelda, uppmuntra, sporra, heja på

anfahren German

Englishhit
Swedishköra på, starta, köra, forsla, köra emot, krocka med, fara ut mot, köra igång

anbrüllen German

Swedishryta åt

ambra Swedish

Englishambergis
Frenchambre

Anfrage German

Englishquery
Finnishtiedustelu
Swedishförfrågan, anbudsbegäran

anführen German

Englishquote, lead
Swedishanföra, leda, åberopa, citera, lura, narra

anfordern German

Englishrequire
Swedishkräva, begära, rekvirera

Anbruch German

Englishfall
Swedishbörjan, spricka, litet brott, åder, ådra, malmgång

amber English

GermanBernstein
Swedishbärnstensfärgad, gul, bärnsten, bärnstensfärg

ampere English

Swedishampére, ampere


A maximum of 20 results are shown.