anbrennen

Searched for anbrennen in the dictionary.
Swedish: tända, tända eld på, sveda, bränna, ta eld, fatta eld, börja brinna, brännas vid

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

anbrennen German

Swedishtända, tända eld på, sveda, bränna, ta eld, fatta eld, börja brinna, brännas vid

anbrechen German

Swedishbörja på, börja ta av, bryta, spricka, knäcka, bryta in

anbringen German

Englishlocate
Swedishsätta upp, sätta fast, placera, anbrina, bli av med, komma hem med, komma hemdragande med, släpa med sig

anbraten German

Swedishbryna, hastigt bryna, bryna lätt

anfreunden German

Swedishgöra sig till vän, vänja sig vid

anfragen German

Englishrequest
Swedishgöra förfrågan, höra sig för

anbringa Swedish

Englishplace
Spanishcolocar

anberaumen German

Swedishfastställa, bestämma

anbrüllen German

Swedishryta åt

anbrina Swedish

Germananbringen

anbringad Swedish

Germanangebracht

anführen German

Englishquote, lead
Swedishanföra, leda, åberopa, citera, lura, narra

anfertigen German

Englishmake, prepare
Swedishtillverka, göra

anfahren German

Englishhit
Swedishköra på, starta, köra, forsla, köra emot, krocka med, fara ut mot, köra igång

anfeuern German

Englishfire
Swedishelda, uppelda, uppmuntra, sporra, heja på

anfrun Swedish

Germandie Ahne

ambre French

Swedishambra, bärnsten

ambrosia Swedish

Frenchambroisie

anfru Swedish

GermanAhne

anfordern German

Englishrequire
Swedishkräva, begära, rekvirera


A maximum of 20 results are shown.