annoy

Sökte efter annoy i ordboken.
svenska: besvära, irritera, förarga, reta, tyska: belaestigen

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

annoy engelska

tyskabelaestigen
svenskabesvära, irritera, förarga, reta

anno svenska

engelskain the year

anni italienska

svenskaålder

any engelska

tjeckiskažádný
tyskabeliebig, beliebigen, irgend welche, irgend, irgendein
spanskaalgunos, algunas, unos, unas
svenskanågra, någon, något, vilket som helst, vilken som helst

ano spanska

svenskaår

ana svenska

engelskasense, have a feeling, pedigree, guess
franskadeviner, anticiper
tyskaahnen
lulesamiskaárvvedit
spanskabarruntar

an franska

svenskaår

an tyska

nederländskaaan
engelskaat, to, by
finskavarrella, päällä
norskatil, paa, ved,
portugisiskapara
kroatiskapo
svenskavid, , till, mot, i

année franska

svenskaår, årgång

aine franska

svenskaljumske

aine finska

tyskaStoff, Aufsatz

anneau franska

svenskaring, länk

aina finska

svenskajämt

a ne slovenska

svenskaeller hur

an latin

svenskaom, eller

aan nederländska

tyskaan

ainu japanska

svenskamänniska

Anna tyska

engelskaAnn

ane norska

tyskaahnen

anyway engelska

franskade toute façon
tyskaegal, wie auch immer
svenskahur som helst, iallafall, hursomhelst, i alla fall, ändå, förresten, hur som helst, i vilket fall som helst, i alla fall


Visar maximalt 20 resultat.

Advertisements