borrar

Searched for borrar in the dictionary.
English: drills, Swedish: sudda, ta bort, sudda ut, stryka, utplåna

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

borrar Swedish

Englishdrills

borrar Spanish

Swedishsudda, ta bort, sudda ut, stryka, utplåna

brear Spanish

Swedishplåga, trötta ut, spöa

burar Swedish

Englishcages

berrear Spanish

Swedishböla, råma, skrika, vråla, gasta, skråla, illtjuta, storgråta

barrer Spanish

Swedishsopa, sopa ren, sopa bort, sopa upp, släpa i, svepa med blicken över, krossa, grusa, slå hål på, omkullkasta, utklassa, slå ut, vinna över, vinna stort över

briar English

Swedishtörnbuske

borer English

Swedishborr

bror Swedish

Englishbrother
Finnishveli
Frenchfrère, frére
GermanBruder
Latinfrater
Persianbarádar
Russianбpaт, брат
Croatianbrat, bràt
Slovenianbrat
Lule Samiviellja
Spanishhermano, el hermano

borrower English

Spanishprestatario
Swedishlåntagare

barrera Spanish

Swedishbarriär, bom, vägbom, järnvägsbom, avspärrning, stängsel, staket, skrank, grind, hinder, gräns, mur, barrikad

bror Norwegian

GermanBruder

barrier English

Swedishsarg, barriär, skrank, gräns

bayrare Swedish

Spanishbávaro, bávara

bärare Swedish

Croatiannòsač

barrera Swedish

Englishrap

beror Swedish

Englishrelies, depends

barriär Swedish

Englishbarrier
Spanishbarrera

bâfrer French

Swedishglufsa i sig

bruñir Spanish

Swedishpolera, putsa


A maximum of 20 results are shown.