bring about

Searched for bring about in the dictionary.
Swedish: åstadkomma, få till stånd, föranleda, förorsaka, orsaka, vålla, medföra, framkalla

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

bring about English

Swedishåstadkomma, få till stånd, föranleda, förorsaka, orsaka, vålla, medföra, framkalla

bring around English

Swedishfå att kvickna till

bring along English

Frenchemporter

bring home English

Swedishta med sig hem

bring back English

Frenchramener
Swedishhämta tillbaka, återföra, hämta, återuppliva, ta tillbaka

bring up English

Swedishuppfostra, ta med upp, ta upp, föra på tal

bring uns German

Swedishkom med

bring in English

Swedishhämta in

bringade Swedish

Englishbrought

bringa Swedish

Englishdrive

bringar Swedish

Englishbrings

bringen German

Englishcarry, take
Swedishföra, ta, ta med, komma med

bronceador Spanish

Swedishsolkräm

bring to a boil English

Swedishlåt koka upp

brinco Spanish

Swedishhopp, skutt, språng, krumsprång

brungul Swedish

Englishtawny

bringa i olag Swedish

Englishhamper

brings English

Spanishtrae
Swedishbringar, för med sig, får med sig

brincar Spanish

Swedishhoppar, hoppa, skutta, göra krumsprång

bring English

Estoniantooma
Finnishtuoda
Swedishkomma med, ha med sig, ta med, medföra, föra med sig, framkalla, ta med sig, bära, ta med hit, föra in, ta hit, komma hit med, ta med dig, hämta, föra till, föra med


A maximum of 20 results are shown.