surly

Searched for surly in the dictionary.
Swedish: sur, butter

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

surly English

Swedishsur, butter

surely English

Swedishnog, visst, väl, säkerligen, säkert, visst är det väl så att

surley English

Swedishsäkerligen

swirly English

Swedishvriden

sorely English

Swedishmycket, starkt, svårt

sorla Swedish

Englishbuzz, murmur

sorl Swedish

Englishgurgle, murmur, hum, hubbub, buzz
Spanishbullicio

shrill English

Swedishskarp, gäll, skrikigt, skrikig, gällt, bitskt, skarpt, genomträngande, bitsk, ettrig, skrika gällt

squarely English

Swedishstint, rakt, rätt

swirl English

Swedishvirvla, virvel, virvla runt

skral Swedish

Englishshaky

scroll English

Swedishlista, skriftrulle

skirl English

Swedishskrika gällt, spela på säckpipa, gällt ljud, säckpipljud

skrolla Swedish

Frenchfaire défiler

sorella Italian

Swedishsyster

skråla Swedish

Englishsquall
Spanishberrear

skräll Swedish

Englishclash, clang

scrawl English

Swedishklotter, klottra, krafsa ner

sorrel English

Swedishfux, rödbrun

skrål Swedish

Spanishbarbulla, bullanga


A maximum of 20 results are shown.