Abhilfe

Searched for Abhilfe in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

Abhilfe German

Swedishhjälp

abhalftern German

Swedishsela av

ablaufen German

Swedishförlöpa, avlöpa, rinna bort, rinna ut, rinna av, sjunka undan, löpa ut, gå ut, gå till ända,

abliefern German

Englishdeliver
Swedishavlämna, leverera, lämna fram, lämna in

ablafuen German

Swedishstarta

Ablauf German

Swedishavlopp, avloppställe, utföde, förlopp, händelseförlopp, process, följd, logisk följd, utveckling, start, startplats

avlivade Swedish

Englishput out of its misery

avliva Swedish

Englishput down, pass away, put to sleep
Frenchachever
Spanishmatar

Abluft German

Swedishfrånluft

available English

Finnishtavattavissa
Germanerhältlich, erreichbar
Swedishanträffbar, tillgänglig, tillgängliga

Ableben German

Swedishfrånfälle, död

abholbereit German

Swedishklar för avhämtning

avlopet Swedish

Germander Ablauf

avloppet Swedish

Germander Abfluss, der Ablass

avlöpa Swedish

Englishturn out, work out
Germanablaufen, abgehen

avlöva Swedish

Englishdefoliate

Abholpreis German

Swedishhämtpris

avlopp Swedish

Englishsewer, drainage, drain, exhaust, outlet, sewage
GermanAbfluss, Ablass, Ablauf

aufbleiben German

Swedishstanna, vara uppe

Ablieferung German

Englishdelivery
Swedishleverans, avlämnande, inlämning


A maximum of 20 results are shown.