ablaufen

Nach ablaufen im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: förlöpa, avlöpa, rinna bort, rinna ut, rinna av, sjunka undan, löpa ut, gå ut, gå till ända,

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ablaufen Deutsch

Schwedischförlöpa, avlöpa, rinna bort, rinna ut, rinna av, sjunka undan, löpa ut, gå ut, gå till ända,

ablafuen Deutsch

Schwedischstarta

Ablauf Deutsch

Schwedischavlopp, avloppställe, utföde, förlopp, händelseförlopp, process, följd, logisk följd, utveckling, start, startplats

abliefern Deutsch

Englischdeliver
Schwedischavlämna, leverera, lämna fram, lämna in

abhalftern Deutsch

Schwedischsela av

Abluft Deutsch

Schwedischfrånluft

Ableben Deutsch

Schwedischfrånfälle, död

aufbleiben Deutsch

Schwedischstanna, vara uppe

avloppet Schwedisch

Deutschder Abfluss, der Ablass

avlopet Schwedisch

Deutschder Ablauf

Abhilfe Deutsch

Schwedischhjälp

Ablieferung Deutsch

Englischdelivery
Schwedischleverans, avlämnande, inlämning

avlöpa Schwedisch

Englischturn out, work out
Deutschablaufen, abgehen

avlivade Schwedisch

Englischput out of its misery

available Englisch

Finnischtavattavissa
Deutscherhältlich, erreichbar
Schwedischanträffbar, tillgänglig, tillgängliga

avlöva Schwedisch

Englischdefoliate

avliva Schwedisch

Englischput down, pass away, put to sleep
Französischachever
Spanischmatar

avlopp Schwedisch

Englischsewer, drainage, drain, exhaust, outlet, sewage
DeutschAbfluss, Ablass, Ablauf

apply for Englisch

Deutschbewerben auf
Schwedischansöka om, söka för, söka, ansöka, söka till

a palavra Portugiesisch

Deutschdas Wort


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.