ablaufen

Searched for ablaufen in the dictionary.
Swedish: förlöpa, avlöpa, rinna bort, rinna ut, rinna av, sjunka undan, löpa ut, gå ut, gå till ända,

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ablaufen German

Swedishförlöpa, avlöpa, rinna bort, rinna ut, rinna av, sjunka undan, löpa ut, gå ut, gå till ända,

ablafuen German

Swedishstarta

Ablauf German

Swedishavlopp, avloppställe, utföde, förlopp, händelseförlopp, process, följd, logisk följd, utveckling, start, startplats

abliefern German

Englishdeliver
Swedishavlämna, leverera, lämna fram, lämna in

abhalftern German

Swedishsela av

Abluft German

Swedishfrånluft

Ableben German

Swedishfrånfälle, död

aufbleiben German

Swedishstanna, vara uppe

avloppet Swedish

Germander Abfluss, der Ablass

avlopet Swedish

Germander Ablauf

Abhilfe German

Swedishhjälp

Ablieferung German

Englishdelivery
Swedishleverans, avlämnande, inlämning

avlöpa Swedish

Englishturn out, work out
Germanablaufen, abgehen

avlivade Swedish

Englishput out of its misery

available English

Finnishtavattavissa
Germanerhältlich, erreichbar
Swedishanträffbar, tillgänglig, tillgängliga

avlöva Swedish

Englishdefoliate

avliva Swedish

Englishput down, pass away, put to sleep
Frenchachever
Spanishmatar

avlopp Swedish

Englishsewer, drainage, drain, exhaust, outlet, sewage
GermanAbfluss, Ablass, Ablauf

apply for English

Germanbewerben auf
Swedishansöka om, söka för, söka, ansöka, söka till

a palavra Portuguese

Germandas Wort


A maximum of 20 results are shown.