abwickeln

Searched for abwickeln in the dictionary.
English: handle, conduct, undertake, operate, Swedish: nysta av, nysta upp, linda av, linda upp, veckla av, veckla upp, rulla av rulla upp, genomfröra, avsluta, slutföra

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abwickeln German

Englishhandle, conduct, undertake, operate
Swedishnysta av, nysta upp, linda av, linda upp, veckla av, veckla upp, rulla av rulla upp, genomfröra, avsluta, slutföra, avveckla, likvidera

abwiegeln German

Swedishlugna, lugna ned

Abwickelung German

Swedishgenomförande, avveckling

Abwicklung German

Swedishgenomförande, avveckling

a pickle English

Swedishknipa

avvikelse Swedish

Englishaberration, departure, deviation, discrepancy, swerve
Frenchanomalie
GermanAbweichung
Swedishanomali, diskrepans

abklingen German

Swedishförklinga, klinga av, tona bort, avta, gå ner, lägga sig

abgleichen German

Englishjustify

abseilen German

Englishrope

abzahlen German

Swedishbetala av

avvikelse English

Swedishdiversion

avvikelsen Swedish

Germandie Abweichung

avveckla Swedish

Englishwind up
Frenchdémanteler
Germanabbauen, abwickeln

absolu French

Swedishoinskränkt, fullständig, absolut, egenmäktig, kompomisslös, ren, oblandad

abyssal English

Germantief

abgelegen German

Swedishavlägsen, avsides belägen, isolerad

abschalten German

Englishdisable

abzählen German

Englishcount
Swedishräkna av, räkna ifrån, räkna upp, räkna, räkna en och en, räkna ett och ett, räkna ut

avvikelser Swedish

Englishanomalies, deviation

abklopfen German

Swedishknacka av, knacka bort, borsta av, borsta bort, kolla upp, granska, undersöka genom knackning


A maximum of 20 results are shown.