abwickeln

Nach abwickeln im Wörterbuch gesucht.
Englisch: handle, conduct, undertake, operate, Schwedisch: nysta av, nysta upp, linda av, linda upp, veckla av, veckla upp, rulla av rulla upp, genomfröra, avsluta, slutföra

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abwickeln Deutsch

Englischhandle, conduct, undertake, operate
Schwedischnysta av, nysta upp, linda av, linda upp, veckla av, veckla upp, rulla av rulla upp, genomfröra, avsluta, slutföra, avveckla, likvidera

abwiegeln Deutsch

Schwedischlugna, lugna ned

Abwickelung Deutsch

Schwedischgenomförande, avveckling

Abwicklung Deutsch

Schwedischgenomförande, avveckling

a pickle Englisch

Schwedischknipa

avvikelse Schwedisch

Englischaberration, departure, deviation, discrepancy, swerve
Französischanomalie
DeutschAbweichung
Schwedischanomali, diskrepans

abklingen Deutsch

Schwedischförklinga, klinga av, tona bort, avta, gå ner, lägga sig

abgleichen Deutsch

Englischjustify

abseilen Deutsch

Englischrope

abzahlen Deutsch

Schwedischbetala av

avvikelse Englisch

Schwedischdiversion

avvikelsen Schwedisch

Deutschdie Abweichung

avveckla Schwedisch

Englischwind up
Französischdémanteler
Deutschabbauen, abwickeln

absolu Französisch

Schwedischoinskränkt, fullständig, absolut, egenmäktig, kompomisslös, ren, oblandad

abyssal Englisch

Deutschtief

abgelegen Deutsch

Schwedischavlägsen, avsides belägen, isolerad

abschalten Deutsch

Englischdisable

abzählen Deutsch

Englischcount
Schwedischräkna av, räkna ifrån, räkna upp, räkna, räkna en och en, räkna ett och ett, räkna ut

avvikelser Schwedisch

Englischanomalies, deviation

abklopfen Deutsch

Schwedischknacka av, knacka bort, borsta av, borsta bort, kolla upp, granska, undersöka genom knackning


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.