anbrechen

Searched for anbrechen in the dictionary.
Swedish: börja på, börja ta av, bryta, spricka, knäcka, bryta in

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

anbrechen German

Swedishbörja på, börja ta av, bryta, spricka, knäcka, bryta in

anbrennen German

Swedishtända, tända eld på, sveda, bränna, ta eld, fatta eld, börja brinna, brännas vid

anbraten German

Swedishbryna, hastigt bryna, bryna lätt

anbringen German

Englishlocate
Swedishsätta upp, sätta fast, placera, anbrina, bli av med, komma hem med, komma hemdragande med, släpa med sig

anberaumen German

Swedishfastställa, bestämma

anfragen German

Englishrequest
Swedishgöra förfrågan, höra sig för

anfreunden German

Swedishgöra sig till vän, vänja sig vid

Anbruch German

Englishfall
Swedishbörjan, spricka, litet brott, åder, ådra, malmgång

anbrüllen German

Swedishryta åt

anfahren German

Englishhit
Swedishköra på, starta, köra, forsla, köra emot, krocka med, fara ut mot, köra igång

ambre French

Swedishambra, bärnsten

anfeuern German

Englishfire
Swedishelda, uppelda, uppmuntra, sporra, heja på

anfertigen German

Englishmake, prepare
Swedishtillverka, göra

anbringa Swedish

Englishplace
Spanishcolocar

anbringad Swedish

Germanangebracht

anführen German

Englishquote, lead
Swedishanföra, leda, åberopa, citera, lura, narra

anbrina Swedish

Germananbringen

anfrun Swedish

Germandie Ahne

ampere English

Swedishampére, ampere

Anfrage German

Englishquery
Finnishtiedustelu
Swedishförfrågan, anbudsbegäran


A maximum of 20 results are shown.