anführen

Searched for anführen in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

anfahren German

Englishhit
Swedishköra på, starta, köra, forsla, köra emot, krocka med, fara ut mot, köra igång

anführen German

Englishquote, lead
Swedishanföra, leda, åberopa, citera, lura, narra

anfeuern German

Englishfire
Swedishelda, uppelda, uppmuntra, sporra, heja på

anfrun Swedish

Germandie Ahne

anfragen German

Englishrequest
Swedishgöra förfrågan, höra sig för

anföra Swedish

Englishquote, lead, allege
Germananführen, angeben
Spanishencabezar, guiar

Anfahrt German

Swedishframkörning, infart, uppfart

anfru Swedish

GermanAhne

anbraten German

Swedishbryna, hastigt bryna, bryna lätt

Anführer German

Swedishanförare, ledare

anföring Swedish

Englishspeech

anfreunden German

Swedishgöra sig till vän, vänja sig vid

anfordern German

Englishrequire
Swedishkräva, begära, rekvirera

anbringen German

Englishlocate
Swedishsätta upp, sätta fast, placera, anbrina, bli av med, komma hem med, komma hemdragande med, släpa med sig

anfertigen German

Englishmake, prepare
Swedishtillverka, göra

Anfeuerung German

Swedishuppmuntran, hejarop

Anfrage German

Englishquery
Finnishtiedustelu
Swedishförfrågan, anbudsbegäran

ampere English

Swedishampére, ampere

anbrechen German

Swedishbörja på, börja ta av, bryta, spricka, knäcka, bryta in

anbrennen German

Swedishtända, tända eld på, sveda, bränna, ta eld, fatta eld, börja brinna, brännas vid


A maximum of 20 results are shown.