avdrift

Searched for avdrift in the dictionary.
English: deviation, drift, leeway

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

avdrift Swedish

Englishdeviation, drift, leeway

avdraget Swedish

Englishoff
Germander Abzug

avdrag Swedish

Englishdeduction, discount, off
Frenchabattement
GermanAbzug
Spanishbonificación

Abtritt German

Englishexit

avtryck Swedish

Englishimpression, print, track
GermanAbdruck, Abklatsch

av trä Swedish

Englishwooden
Frenchen bois
Germanhölzern, aus Holz

avträde Swedish

Englishprivy

aviator English

Swedishflygare, pilot

abdrehen German

Swedishskruva av, stänga av, släcka, vrida av, spela in, ändra kurs

Abdruck German

Swedishavtryck, tryck, piratutgåva, tryckning, publicering, märke

apatride French

Czechosoba bez státního občanství
Danishstatsløs
Dutchstaatloze
Englishstateless person
Finnishkansalaisuutta vailla oleva
GermanStaatenloser
Greekάπατρις
Hungarianhontalan
Italianapolide
Latvianbezvalstnieks
Polishapatryda
Portugueseapátrida
Slovenianoseba brez državljanstva
Spanishapátrida
Swedishstatslös person, statslös

avtrycket Swedish

Frenchl'empreinte
Germander Abdruck, der Abklatsch

afterlife English

Swedishlivet efter detta

avtärd Swedish

Englishworn, gaunt

avträda Swedish

Englishgive up, relinquish

avtar Swedish

Englishsubsides

avtrubba Swedish

Englishblunt

avyttra Swedish

Englishdivest, sell
Frenchaliéner

avtrappa Swedish

Englishde-escalate

abattre French

Swedishslå ned, fälla, riva, hugga ned, slakta, skjuta ned, göra matt, försvaga, demoralisera, göra nedslagen, göra misssmodig, falla av


A maximum of 20 results are shown.