destroy

Searched for destroy in the dictionary.
German: zerstören, Finnish: tuhota, Swedish: förstöra, förinta, krossa

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

destroy English

Finnishtuhota
Germanzerstören
Swedishförstöra, förinta, krossa

destroys English

Swedishförstör

destroyer English

GermanZestörer
Swedishjagare

destroyed English

Swedishförstörd

destruir Spanish

Swedishförstöra

destreza Spanish

Englishskill

disträ Swedish

Englishabsent-minded

destrozar Spanish

Swedishförstöra

distress English

Swedishnödläge, bekymmer, nöd, sorg, plåga, smärta, utmattning, bekymra, trångmål, bedrövelse, oro

duster English

Swedishtavelsudd, dammtrasa, dammvippa

district English

Swedishbygd, distrikt, härad, stadsdel

doctor Swedish

Latindoktor

distort English

Swedishförvränga, förvrida, vanställa, förvanska

doktrin Swedish

Englishdoctrine
Swedishlärosats

distract English

Germanablenken
Swedishdistrahera, störa, förvirra, dra bort

dexterity English

Swedishfingerfärdighet, händighet

distrikt Swedish

Englishdistrict, ward
Frenchzone

disturbs English

Swedishstör

distrain English

Swedishutmäta

disturb English

Finnishhäiritä
Swedishstöra, ofreda, stör


A maximum of 20 results are shown.