τριτικάλη

Searched for τριτικάλη in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

tritikala Slovenian

Czechtritikale
Danishtriticale
Dutchtriticale
Englishtriticale
Finnishruisvehnä
Frenchtriticale
GermanTriticum
Greekτριτικάλη
Hungariantritikálé
Italiantriticale
Latviantritikāle
Polishpszenżyto
Portuguesetriticale
Spanishtritical
Swedishtriticale

tritikale Czech

Danishtriticale
Dutchtriticale
Englishtriticale
Finnishruisvehnä
Frenchtriticale
GermanTriticum
Greekτριτικάλη
Hungariantritikálé
Italiantriticale
Latviantritikāle
Polishpszenżyto
Portuguesetriticale
Sloveniantritikala
Spanishtritical
Swedishtriticale

triticale English

Czechtritikale
Danishtriticale
Dutchtriticale
Finnishruisvehnä
Frenchtriticale
GermanTriticum
Greekτριτικάλη
Hungariantritikálé
Italiantriticale
Latviantritikāle
Polishpszenżyto
Portuguesetriticale
Sloveniantritikala
Spanishtritical
Swedishtriticale

triticale Danish

Czechtritikale
Dutchtriticale
Englishtriticale
Finnishruisvehnä
Frenchtriticale
GermanTriticum
Greekτριτικάλη
Hungariantritikálé
Italiantriticale
Latviantritikāle
Polishpszenżyto
Portuguesetriticale
Sloveniantritikala
Spanishtritical
Swedishtriticale

triticale Swedish

Czechtritikale
Danishtriticale
Dutchtriticale
Englishtriticale
Finnishruisvehnä
Frenchtriticale
GermanTriticum
Greekτριτικάλη
Hungariantritikálé
Italiantriticale
Latviantritikāle
Polishpszenżyto
Portuguesetriticale
Sloveniantritikala
Spanishtritical

triticale Dutch

Czechtritikale
Danishtriticale
Englishtriticale
Finnishruisvehnä
Frenchtriticale
GermanTriticum
Greekτριτικάλη
Hungariantritikálé
Italiantriticale
Latviantritikāle
Polishpszenżyto
Portuguesetriticale
Sloveniantritikala
Spanishtritical
Swedishtriticale

triticale Italian

Czechtritikale
Danishtriticale
Dutchtriticale
Englishtriticale
Finnishruisvehnä
Frenchtriticale
GermanTriticum
Greekτριτικάλη
Hungariantritikálé
Latviantritikāle
Polishpszenżyto
Portuguesetriticale
Sloveniantritikala
Spanishtritical
Swedishtriticale

triticale French

Czechtritikale
Danishtriticale
Dutchtriticale
Englishtriticale
Finnishruisvehnä
GermanTriticum
Greekτριτικάλη
Hungariantritikálé
Italiantriticale
Latviantritikāle
Polishpszenżyto
Portuguesetriticale
Sloveniantritikala
Spanishtritical
Swedishtriticale

tritical Spanish

Czechtritikale
Danishtriticale
Dutchtriticale
Englishtriticale
Finnishruisvehnä
Frenchtriticale
GermanTriticum
Greekτριτικάλη
Hungariantritikálé
Italiantriticale
Latviantritikāle
Polishpszenżyto
Portuguesetriticale
Sloveniantritikala
Swedishtriticale

triticale Portuguese

Czechtritikale
Danishtriticale
Dutchtriticale
Englishtriticale
Finnishruisvehnä
Frenchtriticale
GermanTriticum
Greekτριτικάλη
Hungariantritikálé
Italiantriticale
Latviantritikāle
Polishpszenżyto
Sloveniantritikala
Spanishtritical
Swedishtriticale

tritikāle Latvian

Czechtritikale
Danishtriticale
Dutchtriticale
Englishtriticale
Finnishruisvehnä
Frenchtriticale
GermanTriticum
Greekτριτικάλη
Hungariantritikálé
Italiantriticale
Polishpszenżyto
Portuguesetriticale
Sloveniantritikala
Spanishtritical
Swedishtriticale

tritikálé Hungarian

Czechtritikale
Danishtriticale
Dutchtriticale
Englishtriticale
Finnishruisvehnä
Frenchtriticale
GermanTriticum
Greekτριτικάλη
Italiantriticale
Latviantritikāle
Polishpszenżyto
Portuguesetriticale
Sloveniantritikala
Spanishtritical
Swedishtriticale

tredskas Swedish

Englishbe refractory

trots att Swedish

Englishthough, although, even though
Frenchbien que, malgré que
Germanobwohl, abwohl
Spanisha pesar de que

trots allt Swedish

Englishthough, after all
Germantrotz allem

trotsa Swedish

Englishdefy, cross, buck, spite, flout, stand up to, brave
Frenchaffronter

tiritas Spanish

Swedishplåster

Triticum German

Czechtritikale
Danishtriticale
Dutchtriticale
Englishtriticale
Finnishruisvehnä
Frenchtriticale
Greekτριτικάλη
Hungariantritikálé
Italiantriticale
Latviantritikāle
Polishpszenżyto
Portuguesetriticale
Sloveniantritikala
Spanishtritical
Swedishtriticale

trotz German

Englishdespite
Norwegiantross, til tross for at
Swedishtrots

trotzdem German

Norwegianlikevel
Swedishi alla fall, trots det, ändå, trotts detta, trots detta


A maximum of 20 results are shown.