allier

Searched for allier in the dictionary.
Swedish: förena, förbinda, aliera, legera, blanda, kombinera

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

allier French

Swedishförena, förbinda, aliera, legera, blanda, kombinera

aller German

Englishall, everything
Swedishall, alla

alliera Swedish

Germanalliieren

ailier French

Swedishytter, ytterspelare

aller French

Swedish, åka, bege sig, resa, köra, , känna sig, fungera, passa, ditresa

aller- Norwegian

Germanaller-

allouer French

Swedishbevilja, anslå

aller- German

Norwegianaller-
Swedishallra

allar Spanish

Swedishpåträffa

aliera Swedish

Frenchallier

allora Italian

Swedishalltså, ,

allure English

Swedishfresta, locka

all year English

Swedishhela året

allure French

Swedishfart, takt, gång, sätt, sätt att gå, sätt att vara, framträdande, utseende, bog

allra Swedish

Englishmost, by far
Estoniankõige
Germanaller-

alla år Swedish

Spanishtodos los años

a lawyer English

Danishen jurist

aller à French

Swedishgå till