anbringa

Searched for anbringa in the dictionary.
English: place, Spanish: colocar

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

anbringa Swedish

Englishplace
Spanishcolocar

anbringad Swedish

Germanangebracht

anbrina Swedish

Germananbringen

anbringen German

Englishlocate
Swedishsätta upp, sätta fast, placera, anbrina, bli av med, komma hem med, komma hemdragande med, släpa med sig

anfrun Swedish

Germandie Ahne

ambra Swedish

Englishambergis
Frenchambre

ambrosia Swedish

Frenchambroisie

anbrennen German

Swedishtända, tända eld på, sveda, bränna, ta eld, fatta eld, börja brinna, brännas vid

anföring Swedish

Englishspeech

anbraten German

Swedishbryna, hastigt bryna, bryna lätt

anfragen German

Englishrequest
Swedishgöra förfrågan, höra sig för

anfru Swedish

GermanAhne

Anfrage German

Englishquery
Finnishtiedustelu
Swedishförfrågan, anbudsbegäran

anföra Swedish

Englishquote, lead, allege
Germananführen, angeben
Spanishencabezar, guiar

Anbruch German

Englishfall
Swedishbörjan, spricka, litet brott, åder, ådra, malmgång

ambre French

Swedishambra, bärnsten

ambroisie French

Swedishgudaspis, ambrosia

anbrechen German

Swedishbörja på, börja ta av, bryta, spricka, knäcka, bryta in

anfertigen German

Englishmake, prepare
Swedishtillverka, göra

anfahren German

Englishhit
Swedishköra på, starta, köra, forsla, köra emot, krocka med, fara ut mot, köra igång


A maximum of 20 results are shown.