anfahren

Searched for anfahren in the dictionary.
English: hit, Swedish: köra på, starta, köra, forsla, köra emot, krocka med, fara ut mot, köra igång

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

anfahren German

Englishhit
Swedishköra på, starta, köra, forsla, köra emot, krocka med, fara ut mot, köra igång

anführen German

Englishquote, lead
Swedishanföra, leda, åberopa, citera, lura, narra

anfrun Swedish

Germandie Ahne

Anfahrt German

Swedishframkörning, infart, uppfart

anfragen German

Englishrequest
Swedishgöra förfrågan, höra sig för

anföra Swedish

Englishquote, lead, allege
Germananführen, angeben
Spanishencabezar, guiar

Anführer German

Swedishanförare, ledare

anfru Swedish

GermanAhne

anfordern German

Englishrequire
Swedishkräva, begära, rekvirera

anpart Swedish

Englishshare

anföring Swedish

Englishspeech

anbraten German

Swedishbryna, hastigt bryna, bryna lätt

anfeuern German

Englishfire
Swedishelda, uppelda, uppmuntra, sporra, heja på

anberaumen German

Swedishfastställa, bestämma

anförtro Swedish

Englishconfide, commit, trust
Germananvertrauen
Spanishencargar

anfreunden German

Swedishgöra sig till vän, vänja sig vid

anbrechen German

Swedishbörja på, börja ta av, bryta, spricka, knäcka, bryta in

anbrennen German

Swedishtända, tända eld på, sveda, bränna, ta eld, fatta eld, börja brinna, brännas vid

Anfrage German

Englishquery
Finnishtiedustelu
Swedishförfrågan, anbudsbegäran

anfertigen German

Englishmake, prepare
Swedishtillverka, göra


A maximum of 20 results are shown.