anfahren

Nach anfahren im Wörterbuch gesucht.
Englisch: hit, Schwedisch: köra på, starta, köra, forsla, köra emot, krocka med, fara ut mot, köra igång

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

anfahren Deutsch

Englischhit
Schwedischköra på, starta, köra, forsla, köra emot, krocka med, fara ut mot, köra igång

anführen Deutsch

Englischquote, lead
Schwedischanföra, leda, åberopa, citera, lura, narra

anfrun Schwedisch

Deutschdie Ahne

Anfahrt Deutsch

Schwedischframkörning, infart, uppfart

anfragen Deutsch

Englischrequest
Schwedischgöra förfrågan, höra sig för

anföra Schwedisch

Englischquote, lead, allege
Deutschanführen, angeben
Spanischencabezar, guiar

Anführer Deutsch

Schwedischanförare, ledare

anfru Schwedisch

DeutschAhne

anfordern Deutsch

Englischrequire
Schwedischkräva, begära, rekvirera

anpart Schwedisch

Englischshare

anföring Schwedisch

Englischspeech

anbraten Deutsch

Schwedischbryna, hastigt bryna, bryna lätt

anfeuern Deutsch

Englischfire
Schwedischelda, uppelda, uppmuntra, sporra, heja på

anberaumen Deutsch

Schwedischfastställa, bestämma

anförtro Schwedisch

Englischconfide, commit, trust
Deutschanvertrauen
Spanischencargar

anfreunden Deutsch

Schwedischgöra sig till vän, vänja sig vid

anbrechen Deutsch

Schwedischbörja på, börja ta av, bryta, spricka, knäcka, bryta in

anbrennen Deutsch

Schwedischtända, tända eld på, sveda, bränna, ta eld, fatta eld, börja brinna, brännas vid

Anfrage Deutsch

Englischquery
Finnischtiedustelu
Schwedischförfrågan, anbudsbegäran

anfertigen Deutsch

Englischmake, prepare
Schwedischtillverka, göra


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.