ambitieux

Searched for ambitieux in the dictionary.
Swedish: ärelysten, ambitiös, streberaktig, anspråksfull, pretentiös, ärelysten person, streber, karriärist

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ambitieux French

Swedishärelysten, ambitiös, streberaktig, anspråksfull, pretentiös, ärelysten person, streber, karriärist

ambitious English

Czechambiciózní, ctižádostivý
Germanehrgeizig
Swedishäregirig, ärelysten, ambitös, ambitiös, strävsam, arelysten

ambitieuse French

Swedishambitiös, ärelysten, streberaktig, anspråksfull, pretentiös, ärelysten person, streber, karriärist

ambition Swedish

Frenchambition

ambitiös German

Swedishäregirig, ärelysten, streberaktig

ambition English

Swedishmål, äregirighet, framåtanda, ärelystnad

ambitiös Swedish

Englishambitious
Frenchambitieux, ambitieuse
Swedishframåtanda

ambition French

Swedishambition, ärelystnad, strävan

ambitös Swedish

Englishambitious

anbeten German

Englishadore
Swedishtillbe, tillbedja, dyrka, avguda

amputera Swedish

Englishamputate
Frenchamputer
Germanamputieren

ambitionner French

Swedisheftersträva

anbetteln German

Swedishtigga

amputieren German

Swedishamputera

amputer French

Swedishamputera, skära bort

anbieten German

Englishquote, offer
Swedisherbjuda, bjuda på, offerera, utbjuda

ambidextre French

Swedishsom använder båda händerna lika bra, person som använder båda händerna lika bra

Anbieter German

Swedishleverantör, producent, återförsäljare

amphitryon French

Swedishvärd

ambidextrous English

Swedishbra med både vänster och höger hand


A maximum of 20 results are shown.