ben

Nach ben im Wörterbuch gesucht.
Englisch: leg, limb, bone, legs, Deutsch: Bein, Französisch: jambe, jambes, Spanisch: pierna, hueso, piernas, una pierna, la pierna, Russisch: нога, Dänisch: ben

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ben Schwedisch

Dänischben
Englischleg, limb, bone, legs
Finnischjalka, sääri, säären, säärtä
Französischjambe, jambes
DeutschBein
Japanischあし
Lateinos
Russischнога
Kroatischkóst, noga
Slowenischnoga
Spanischpierna, hueso, piernas, una pierna, la pierna

ben Türkisch

Schwedischjag

ben Dänisch

Schwedischben

byn Schwedisch

Englischthe village
Französischle village
Deutschdas Dorf
Spanischel pueblo

bean Englisch

Estnischuba
Schwedischböna, klantskalle, knäppskalle

ban Englisch

DeutschBann
Schwedischförbjuda, förbud, föbjuda, bannlysa, förbjud, banna

been Englisch

Schwedischvarit, blivit

bien Spanisch

Englischwell, fine
Norwegischbra
Schwedischbra, gott, bästa, väl, välgärning, fint, utmärkt, rätt, riktigt, korrekt, noga, ordentligt, mycket, nog, tillräckligt, lagom, bra med, gott om, gärna, visst, så väl, mer än väl, visserligen, åtmistone, gott och väl

buen Spanisch

Schwedischduktig, bra, god, hyggligmbussig, snäll, hederlig, lämplig, läglig, lyckosam, lycklig, välsmakande, frisk, kry, pigg, vacker, rejäl, ordentlig, i gott skick, tilldragande, läcker, fräsch, tjänlig

bene Italienisch

Schwedischbra

bin Deutsch

Englischam
Norwegischer
Kroatischsam

bun Englisch

Tschechischhouska
Finnischpulla
Schwedischhårknut, bulle, muffin

bon Französisch

Schwedischbra, god, snäll

bien Französisch

Schwedischbra, mycket

bem Portugiesisch

Deutschgut

bene Latein

Schwedischbra

bena Lulesamisch

Schwedischhund

bin Englisch

DeutschBehälter, Kasten, Mülltonne
Schwedischpapperskorg, soptunna, binge

bin Türkisch

Schwedischtusen

bon Schwedisch

Englischnests


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.